Thành lập công ty liên doanh

CÔNG TY LUẬT NAM LONG VÀ CỘNG SỰ
Điện thoại: (04) 62 54 56 58 - Hotline: 0964 125 668
Email: luatnamlong@gmail.com / info@luatnamlong.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------

THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH
 
       Công ty liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.
       Công ty liên doanh được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp định của doanh nghiệp. Doanh nghiệp liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.
Hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài gồm: 
-     Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
-      Dự thảo Điều lệ công ty.
-     Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.
-    Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
-    Chứng chỉ hành nghề của thành viên và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 
Nam Long & Cộng sự cung cấp Dịch vụ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài
Các công việc Nam Long & Cộng sự thực hiện:
1. Tư vấn thành lập công ty liên doanh
Nam Long & Cộng sự  tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập công ty liên doanh nước ngoài, quản lý công ty liên doanh nước ngoài:
-     Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty liên doanh nước ngoài
-     Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị thành lập công ty liên doanh nước ngoài
-     Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu của các bên tham gia trong công ty liên doanh nước ngoài
-     Cơ cấu thành viên công ty liên doanh nước ngoài
-     Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp
-    Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), tư vấn những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh
-     Tư vấn về kiến thức thuế của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động
-     Tư vấn xin ưu đãi đầu tư đối với công ty liên doanh nước ngoài
-     Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty khi quyết toán sau năm tài chính
-     Tư vấn về các vấn đề thuế đối với doanh nghiệp khi đi vào hoạt động Cung cấp mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai thuế.
2. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh
-       Biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập công ty liên doanh
-       Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh nước ngoài
-       Soạn thảo Điều lệ Công ty liên doanh nước ngoài
-       Soạn hợp đồng hợp tác liên doanh của công ty liên doanh nước ngoài
-      Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty liên doanh nước ngoài
-       Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài
-       Công chứng và dịch hồ sơ nước ngoài
-        Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên
-        Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông
-        Quyết định bổ nhiệm Giám đốc
-        Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng
-        Sổ đăng ký thành viên sáng lập
3. Đại diện thực hiện thủ tục thành lập công ty liên doanh
-      Trên cơ sở hồ sơ pháp lý đã được hoàn thiện, Nam Long & Cộng sự thực hiện việc giao dịch nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập công ty liên doanh, đại diện nhận giấy chứng nhận đầu tư.
-      Nam Long & Cộng sự thay mặt khách hàng tiến hành đăng ký thuế, khắc dấu pháp nhân theo quy định của pháp luật.
-      Sau khi hoàn thiện thủ tục thành lập công ty liên doanh, Nam Long & Cộng sự sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý cần lưu ý khi công ty tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 
------------------o0o------------------
 
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ:
 
+ Cách 1: Khách hàng vui lòng gọi  0964.125.668 để được hướng dẫn chi tiết.
 
+ Cách 2: Khách hàng điền đầy đủ thông tin ở cuối bài viết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi nhận được yêu cầu
Từ khóa: thành lập công ty, thành lập công ty liên doanh, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, góp vốn đầu tư, đầu tư, thủ tục đầu tư, Công ty liên doanh, hợp đồng liện doanh.
 

Liên hệ - dịch vụ

Tên:
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Dịch vụ:
Nội dung:
Captcha:    
renew capcha
 

Tin liên quan

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài  là hình thức đầu tư trong đó Nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức đầu tư thành lập Công ty 100 % vốn nước ngoài tại Việt Nam, trong một số lĩnh vực.
Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 139 ngày 5/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, mọi cá nhân, không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch… đều có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.