Bất cập pháp luật hình sự

Bản thân giấy chứng nhận bào chữa không có ý nghĩa gì nếu Hiến pháp đã xác định quyền được bào chữa của công dân là một trong các quyền cơ bản.
Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là một trong những yếu tố để có thể kết luận người đó đã phải chịu trách nhiệm hay chưa
Bộ luật hình sự năm 1999 được quy định khá rõ ràng và cụ thể tuy nhiên còn một số điểm so với hiện nay cần xem xét như sau:
Việc phân biệt các tội phạm các loại tội phạm về sức khỏe có quy định tuy nhiên chưa được quy định một cách cụ thể trong bộ luật hình sự.
Trong bài viết này, cụ thể Luật Nam Long muốn đề cập đến tình tiết loạn luân được quy định tại khoản 2 các điều 111 (Hiếp dâm), 112 (Hiếp dâm trẻ em), 113 (Cưỡng dâm), 114 (Cưỡng dâm trẻ em), 115 (Giao cấu với trẻ em) và tội Loạn luân (quy định tại Điều 150. Tất cả các điều luật trên dẫn từ BLHS.
Liên quan đến sở hữu, chiếm hữu hợp pháp là một trong những việc mà rất nhiều người quan tâm do nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của những người có quyền đối với những tài sản đó.