Luật sư tư vấn

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện "dồn điền đổi thửa"
Trình tự, thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Chậm làm sổ đỏ- hậu quả pháp lý như thế nào? Nghị định 102/2014/NĐ-CP sẽ giải đáp câu hỏi này, Luật  Nam Long xin đưa ra cụ thể để quý khách tiện theo dõi.
Đơn kháng cáo được gửi cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn nhất định. Nam Long xin đưa ra Mẫu đơn kháng cáo để quý khách tham khảo.
Việc báo nhận đơn kháng cáo phải được tiến hành theo quy định của pháp luật. Nam Long xin cung cấp Mẫu giấy báo nhận đơn kháng cáo để quý khách tham khảo.
thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn kháng cáo phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Nam Long xin đưa ra mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn kháng cáo để quý khách tham khảo.