Bảo vệ thương hiệu

Công ty luật Nam Long chuyên giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ, đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng, giảm thiểu chi phí và thời gian đi lại. Đặc biệt, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.
Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung hết sức quan trọng nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ được thực thi một cách có hiệu quả nhất và bảo vệ quyền lợi tối đa cho chủ sở hữu quyền.
Công ty luật Nam Long và Cộng sự tư vấn về sở hữu trí tuệ bao gồm: tư vấn đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, hợp đồng ly - xăng, nhượng quyền thương mại, đăng ký bản quyền tác giả....   
Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Huy Long, hiện nay nhận thức về quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ của người tiêu dùng còn thấp và xu hướng thích dùng hàng giá rẻ đã khiến cho tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ phát triển nhưng lại ít bị tố cáo tới cơ quan có thẩm quyền. Do vậy chủ quyền sở hữu trí tuệ...