Pháp luật Hôn nhân gia đình

Việc tìm hiểu và đi đến hôn nhân là việc vô cùng quan trọng của cuộc đời một con người, hiểu được điều này và để tránh những trường hợp không mong muốn xảy ra , Công ty Luật TNHH Nam Long xin làm rõ thêm định nghĩa về Những người cùng dòng máu về trực hệ và Những người có họ trong phạm vi ba đời...
Trong trường hợp việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền thì khi có yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch và yêu cầu hai bên thực hiện lại việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
Khi đăng ký kết hôn thì tờ khai đăng ký kết hôn là thành phần không thể thiếu đối với hồ sơ nộp lên cơ quan có thẩm quyền. Sau đây là mẫu của tờ khai đăng ký kết hôn, có hiệu lực đối với cả kết hôn trong nước và kết hôn có yếu tố nước ngoài.