Quyền tác giả-Quyền đối với giống cây trồng

Bởi một trong các đặc điểm của quyền tác giả là chỉ bảo hộ về hình thức của tác phẩm, không phụ thuộc vào nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm, do vậy có trường hợp anh A tạo ra một tác phẩm với nội dung trùng hoặc tương tự với tác phẩm của anh B nhưng không được coi là hành vi
Pháp luật Việt Nam quy định thế nào là quyền tác giả?  Khái niệm Quyền tác giả được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ, theo đó: “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”.  Dựa trên các góc độ khác nhau, quyền tác giả được hiểu theo...
Tác phẩm được in trong sách giáo khoa – Quyền lợi của tác giả như thế nào? Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện các quyền tài sản hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Tổ chức, cá nhân (cụ thể trong trường hợp này là Nhà xuất bản) khi khai thác,...
Theo đó, quyền đứng tên trên tác phẩm thuộc loại quyền nhân thân. Đây là một trong những quyền tác giả rất quan trọng, nhằm xác định được tác giả và khẳng định kết quả lao động sáng tạo của tác giả đối với “đứa con tinh thần của mình”.